ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ  
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΥΞΗΣ - ΑΕΡΙΟΥ - ΗΛΙΑΚΩΝ  
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ  
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg

Όροι χρήσης & πολιτική προστασίας

Θέρμανση
Ηλιακή Ενέργεια
Ύδρευση - Αποχέτευση
Εξαρτήματα
Δροσισμός
Γεωθερμία
Video

 

Η ισχύς του ήλιου στην υπηρεσία της

ανθρώπινης άνεσης! 

Η άφθονη ηλιακή ενέργεια σε συνδυασμό με τις μειωμένες απαιτήσεις

της ενδοδαπέδιας θέρμανσης, μας καλούν να βασιστούμε στον ήλιο,

όχι μόνο για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης αλλά και για την

θέρμανση της κατοικίας.


Η λογική του συστήματος βασίζεται στο γεγονός ότι τα επιστρεφόμενα

νερά της ενδοδαπέδιας θέρμανσης πρέπει να αναθερμανθούν κατά 5° C

περίπου και μόνο μέχρι τους 45° C. Με την χρήση επιλεκτικών ηλιακών

συλλεκτών, μιας αποθήκης ζεστού νερού και των κατάλληλων

αυτοματισμών ελέγχου του συστήματος, αυτό θα επιτευχθεί από μια

καθαρή πηγή ενέργειας - τον ήλιο - προσφέροντας έτσι σημαντική

επιπλέον εξοικονόμηση δαπανών.