ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ  
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΥΞΗΣ - ΑΕΡΙΟΥ - ΗΛΙΑΚΩΝ  
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ  
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg

Όροι χρήσης & πολιτική προστασίας

Θέρμανση
Ηλιακή Ενέργεια
Ύδρευση - Αποχέτευση
Εξαρτήματα
Δροσισμός
Γεωθερμία
Video

 

     Λειτουργία

Γεωθερμία είναι η εκμετάλλευση της ενέργειας που μας προσφέρει το

υπέδαφος. Εκμεταλλευόμαστε το γεγονός ότι η γη διατηρεί σε σχετικά

μικρό βάθος τη θερμοκρασία της σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Με τη χρήση ενός γεωεναλλάκτη, ενός συστήματος δηλαδή σωληνώσεων

που τοποθετούμε στο υπέδαφος, μιας αντλίας γεωθερμίας και ενός

ενδοδαπέδιου συστήματος, μπορούμε να θερμάνουμε το χειμώνα και να

δροσίσουμε το καλοκαίρι οποιαδήποτε κατοικία.

  

Το χειμώνα το μίγμα νερού-γλυκόλης του εξωτερικού κυκλώματος

απορροφά την αποθηκευμένη ενέργεια του εδάφους και με τη βοήθεια

της αντλίας πετυχαίνουμε θερμοκρασίες νερού 35-45ºC, αρκετές για τη

λειτουργία της δαπεδοθέρμανσης.

Το καλοκαίρι το σύστημα ακολουθεί την αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή

απάγει θερμότητα από το κτίριο και τη μεταφέρει στο γεωεναλλάκτη.

 

        Μορφές Γεωθερμίας       

Οι ανάγκες του σπιτιού σας, η έκταση του, ο περιβάλλων χώρος και ο

γεωλογικός του χαρακτήρας ορίζουν τη μορφή και την επιλογή του

γεωεναλλάκτη σας.


Σύμφωνα με τα παραπάνω τα συστήματα γεωθερμίας είναι τα εξής:

Οριζόντιο σύστημα
, στο οποίο κυκλοφορεί ένα μίγμα νερού -

γλυκόλης και το οποίο τοποθετείται σε μικρό βάθος (κλειστό κύκλωμα),

όπου δεν υπάρχουν θερμοκρασιακές εναλλαγές λόγω καιρικών

συνθηκών, καλύπτοντας επιφάνεια διπλάσια των τετραγωνικών

μέτρων που θέλουμε να θερμάνουμε.Κατακόρυφο σύστημα
, το οποίο το τοποθετείται σε μεγαλύτερο βάθος

(κλειστό κύκλωμα) και όταν ο εξωτερικός χώρος δεν επαρκεί για τη

δημιουργία οριζόντιου δικτύου. Στην περίπτωση αυτή εγκαθίστανται

ζευγάρια σωληνώσεων τα οποία βυθίζονται σε γεώτρηση 60-100 μέτρων

για να δεσμεύσουν την ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία της

θέρμανσης και του δροσισμού.

 

Ανοιχτό σύστημα , το οποίο εκμεταλλεύεται τη θερμοκρασία των

υπόγειων υδάτων αντλώντας νερό και επιστρέφοντας το στον ίδιο

υδροφόρο ορίζοντα.